Hallo mede-vreemde!

Op basis van mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat er vaak miscommunicaties ontstaan tussen mensen van verschillende culturen waar conflicten vaak een gevolg van zijn. Laat ik hier bij duidelijk vermelden dat ik geloof dat cultuur niet beperkt is tot landelijke of zelfs stedelijke grenzen. Cultuur krijgen we vanuit huis mee en is een kader waar in wij onze realiteit bekijken.