Over mij

Na 16 jaar in Nederland, tussen verschillende culturen te hebben gewoond, heb ik onbewust een interesse gecreëerd voor verschillende perspectieven (cultuur) en manieren van communicatie. Door zelf met mensen uit verschillende landen te hebben samengewoond en geleefd, heb ik ervaren hoe het is om vanuit verschillende denk manieren te kunnen kijken. Het is belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Daar mee bedoel ik dat het essentieel is om te accepteren dat mijn of uw manier van denken niet de enige, en dus, niet “de normale” invalshoek is. Daarom is het belangrijk om eerst eigen manier van denken en doen te ontdekken, bewust worden van “eigen cultuur”.
Dat is waar ik me me graag mee bezighoud. Ik zorg voor het bewust worden van “eigen cultuur”, waardoor iemand een beter perspectief krijgt van hoe het ook anders kan. Wanneer iemand zijn eigen cultuur kan specificeren, kan hij ook begrijpen dat het tegenovergestelde ook gewoon een denk wijze is, en dus niet “verkeerd”. Hierdoor kunnen mensen elkaar beter begrijpen en worden miscommunicatie en conflicten beperkt. Mij bedrijf heet daarom ook “Vreemd Volk”.
Op basis van mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat er vaak miscommunicaties ontstaan tussen mensen van verschillende culturen waar conflicten vaak een gevolg van zijn. Laat ik hier bij duidelijk vermelden dat ik geloof dat cultuur niet beperkt is tot landelijke of zelfs stedelijke grenzen. Cultuur krijgen we vanuit huis mee en is een kader waar in wij onze realiteit bekijken.

Verder coach ik graag tijdens persoonlijke ontmoetingen mensen van uit verschillende hoeken van de zakenwereld. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en invalshoek. Het wordt tijd dat we even “de bril” van een ander proberen om tot nieuwe inzichten te komen. Gelukkig leidt dit vaak tot begrip en tolerantie.